Make your own free website on Tripod.com

הנה סט האקשן פיגרז המדהימים שחברתי האהובה צליל הכינה לי ליום הולדתי.


הוברט הוברט

...בפרופיל

לא יכולים לקרוא בגלל האיכות המחורבנת, אבל כתוב שם "לאריאל באהבה, ממני צליל!"

שושו

עם שיערות אמיתיות בתחת!

הומו

יונקרא יונקרא

טוטה

כל האנסמבל!!!